Privacy verklaring

Privacy-verklaring

Dit is de privacyverklaring van Stichting Federatie Varend Erfgoed Nederland (FVEN), gevestigd te Amsterdam, KvK nummer 806504043. De FVEN houdt kantoor aan het Kattenburgerplein 1, Amsterdam.

Doel en gebruik gegevens op www.behoud-ons-varend-erfgoed.nl:

1. Het doel van de gegevens opvragen en gebruiken is het opbouwen van een petitie door FVEN t.b.v. het behoud van het Varend Erfgoed.

2. De persoonsgegevens worden uitsluitend opgenomen met een rechtmatig doel en niet voor een ander doel gebruikt, zoals het delen met adverteerders.

3. De petitie zal uitsluitend worden aangeboden aan officiële instanties, zoals ministeries, om aan te tonen dat velen voorstander zijn van het behoud van ons varend erfgoed.

4. Intern FVEN is toegang tot gegevens beperkt tot die personen die daar vanuit hun functie toegang voor nodig hebben, zoals webmaster en bestuur.

5. Een actueel overzicht wie binnen de vereniging bij welke gegevens kan, is steeds beschikbaar bij het bestuur en wordt door het bestuur getoetst op nut- en noodzaak.

6. Gegevens worden maximaal 3 jaar bewaard.

7. Betrokkenen hebben de volgende rechten:

– recht op inzage in de eigen persoonsgegevens;

– recht op rectificatie van de eigen persoonsgegevens;

– recht op data portabiliteit;

– recht op verzet tegen een bepaalde verwerking;

– recht op indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens;

– recht op het stoppen van het gebruik van de gegevens.