Enquete GTL en HVO (blauwe diesel)

We krijgen steeds strengere milieumaatregelen. En dat is goed, want we willen allemaal bijdragen aan een schonere wereld. Het gebruik van HVO / Blauwe diesel kan helpen onze emissies te verlagen.

De FVEN heeft u eerder gevraagd naar de hoeveelheid brandstof die u per jaar gebruikt in het kader van duurzaamheid. Nu willen we graag weten wat uw ervaring is met GTL of HVO. En als u nog “gewone” diesel gebruikt zijn we benieuwd of u overweegt in de toekomst over te stappen.

 

Vul nu de enquête in!

GTL is de afkorting voor Gas To Liquid (van gas naar vloeibaar). Het is een vloeibare dieselbrandstof die op synthetische wijze wordt verkregen uit aardgas. Het gebruik van GTL leidt tot minder rook en fijnstof.

De afkorting HVO staat voor ‘Hydrotreated Vegetable Oil’. HVO - ook wel Blauwe diesel genoemd - wordt, naast de plantaardige oliën, ook geproduceerd uit afval, restoliën en vetten, zoals afgewerkt frituurvet. HVO kan de uitstoot van broeikasgassen tot wel 90% verminderen en reduceert de uitlaat-emissies.

U kunt meerdere keuzes aanvinken.
Laat leeg als u dit niet weet.
Laat leeg als u dit niet weet.
Gebruikt u meerdere soorten? Vink dan aan welke brandstof het meest.
Niet verplicht.